Kalkulatorlogistyka.pl


Formowanie paletowej jednostki ładunkowej

UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.
Podaj długość opakowania zbiorczego "Goz" (m):
Podaj szerokość opakowania zbiorczego "doz" (m):
Pole powierzchni opakowania zbiorczego "Poz=doz*Goz" wynosi: m2.
Podaj długość paletowej jednostki ładunkowej GPjł (m):
Podaj szerokość paletowej jednostki ładunkowej "dPjł" (m):
Pole powierzchni paletowej jednostki ładunkowej "PPjł=dPjł*GPjł" wynosi: m2.
Wariant 1
Liczba opakowań zbiorczych przy dłuższym boku "Lod=GPjł/Goz" wynosi:
 (Zaokrąglona w dół do pełnej liczby !)
szt.
Liczba opakowań zbiorczych przy krótszym boku "Los=dPjł/doz" wynosi:
 (Zaokrąglona w dół do pełnej liczby !)
szt.
Liczba opakowań zbiorczych na palecie "LO=Lod*Los" wynosi: szt.
Wariant 2
Liczba opakowań zbiorczych przy dłuższym boku "Lod2=GPjł/doz" wynosi:
 (Zaokrąglona w dół do pełnej liczby !)
szt.
Liczba opakowań zbiorczych przy krótszym boku "Los2=dPjł/Goz" wynosi:
(Zaokrąglona w dół do pełnej liczby !)
szt.
Liczba opakowań zbiorczych na palecie "LO2=Lod2*Los2" wynosi: szt.

Wyszukaj w serwisie