Kalkulatorlogistyka.pl


Wyznaczanie liczby środków transportu wewnętrznego

UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Podaj średni czas wjazdu wideł pod ładunek "twj" (min.):
Podaj średni czas podnoszenia ładunku
"tg" (min.):
Podaj średni czas skrętów "tzs" (min.):
Podaj średni czas przyśpieszania/zatrzymania "top" (min.):
Podaj średni czas jazdy z ładunkiem
"tvl" (min.):
Podaj średni czas opuszczania ładunku
"td" (min.):
Podaj średni czas wyjazdu wideł z pod ładunku "twy" (min.):
Podaj średni czas jazdy wózkiem bez ładunku "tvb" (min.):
Podaj średni czas manipulacji "tm" (min.):
Czas jednego średniego cyklu pracy wózka "tjc=twj+tg+2*tzs+4*top+tvl+td+twy+tvbtm " wynosi: min.
Podaj liczbę obsługiwanych jednostek ładunkowych "LO" (szt.):
Podaj liczbę jednocześnie obsługiwanych jednostek ładunkowych "n" (szt.):
Pracochłonność środka transportu
"PWzh=(1/60)*((LO*tjc)/n" wynosi:
godz.
Podaj czas pracy magazynu na jednej zmianie "tPM" (godz.):
Podaj współczynnik wykorzystania czasu pracy "Wtp":
Liczba środków transportu
 "Nst=PWzh/(tPM*Wtp)" wynosi: 
(Zaokrąglona w górę do pełnej liczby)
szt.

Wyszukaj w serwisie