Kalkulatorlogistyka.pl


Moduł magazynowy - składowanie rzędowe

  UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Wariant 1.
Podaj szerokość pola pod paletową jednostkę ładunkową "dpjł " (mm):
Podaj szerokość/długość luzu manipulacyjnego "lm" (mm):
Szerokość pola odkladczego "d=(dpjł+2*lm)/100" wynosi: m.
Podaj szerokość drogi manipulacyjnej "G" (m):
Podaj długość pola pod paletową jednostkę ładunkową "bpjł" (mm):
Podaj liczbę paletowych jednostek ładunkowych w rzędzie "npjł" (szt.):
Długość pola odkładczego "b=(npjł*(bpjł+(2*lm)))/1000" to: m.
Pole powierzchni modułu "M=(2*d+G)*b" to: m2.
Wariant 2.
Podaj liczbę rzędów w module "nrz" (szt.):
Szerokość pola modułu "a=(nrz*d+G)" to: m.
Pole powierzchni modułu "M=a*b" to: m2.Wyszukaj w serwisie