Kalkulatorlogistyka.pl


Moduł magazynowy - składowanie blokowe

  UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Podaj liczbę modułów "nM" (szt.):
Podaj liczbę jednostek ładunkowych w rzędzie bloku "njrz" (szt.):
Podaj liczbę rzędów w bloku "nrzb" (szt.):
Podaj szerokość paletowej jednostki ładunkowej "dPjł" (mm):
Podaj szerokość/długość luzu manipulacyjnego "lm" (mm):
Moduł szerokości pola odkładczego
"d=(dPjł+2*lm)/100" wynosi:
m.
Podaj długość paletowej jednostki ładunkowej "lPjł" (mm):
Moduł długości pola odkładczego
 "l=(lPjł+(2*lm))/1000" wynosi:
m.
Moduł szerokości bloku "f=njrz*d" wynosi: m.
Moduł długości bloku "b=nrzb*l" wynosi: m.
Podaj szerokość
drogi manipulacyjnej "G" (m):
Pole powierzchni modułu
 "M=(nM*f+G)*b" wynosi:
m2.

Wyszukaj w serwisie